Digitaal contact tussen mantelzorgers en thuiszorgprofessionals: een hulpmiddel onder voorwaarden

In de aanloop naar de hervorming van de langdurige zorg sprak staatssecretaris van Rijn vertrouwen uit in de zorgkracht van mantelzorgers en in de mogelijkheden van zorgprofessionals om hen daarbij te ondersteunen. Het streven was om mantelzorgers te verlichten, te versterken en meer te verbinden met de professionele zorg (VWS 2013). In een onderzoek in 2014 zagen we dat de samenwerking tussen zorgverleners van kwetsbare thuiswonende ouderen sterk afhangt van de samenstelling van het zorgnetwerk.

Lees meer: https://www.sociaalweb.nl/blogs/digitaal-contact-tussen-mantelzorgers-en-thuiszorgprofessionals-een-hulpmiddel-onder-voorwaarden

Geluksbeleid: een eerste aanzet

Nu bijna 60% van de overheidsuitgaven aan zorg en welzijn wordt besteed en de participatiemaatschappij centraler komt te staan, verschuift ook de balans tussen welvaart en welzijn. Geld alleen maakt niet gelukkig. ‘Hoe kunnen we samen gelukkig zijn, te beginnen in onze eigen straat, onze stad of dorp en uiteindelijk als gezamenlijk Europa?’ En welke rol kunnen de sociaal werker en de beleidsmedewerker daarin spelen?

Lees meer: https://www.sociaalweb.nl/blogs/geluksbeleid-een-eerste-aanzet

 

8 apps en websites voor de mantelzorger

‘Zonder mantelzorg kunnen we de zorg niet overeind houden’.(1) Met die woorden onderstreepte staatssecretaris Van Rijn vorig jaar tijdens het Invoormantelzorg-congres het belang van mantelzorg. Maar mantelzorg kan zwaar zijn en vergt veel tijd en energie. Als mantelzorger wil je graag op de hoogte zijn van vragen als ‘wie doet wat wanneer?’ Hoe blijf je op de hoogte? De laatste jaren zijn er gelukkig veel apps en websites ontwikkeld die de mantelzorger daarbij ondersteunen. Wij selecteerden 8 apps en websites die helpen bij het ontlasten van de mantelzorger.

Lees meer: https://www.sociaalweb.nl/blogs/8-apps-en-websites-voor-de-mantelzorger

 

Vervoer in de Participatiewet, hoe zit dat juridisch?

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en kunnen in dit kader een vervoervoorziening treffen.

Lees meer: https://www.sociaalweb.nl/blogs/vervoer-in-de-participatiewet-hoe-zit-dat-juridisch

BELANGRIJKE MEDEDELING

Op 15 mei 2012 is bekend geworden dat de geplande woon-/werkwijk Elkrijk in Landhof Eindhoven definitief NIET gebouwd gaat worden.

Nog maar een jaar geleden waren we druk in de weer met het ontwerpen van de wijk in samenwerking met onze adviseurs. Op 23 juni 2011 kregen vertegenwoordigers van Elkrijk in een overleg met de gemeente Eindhoven echter onverwacht te horen dat de gemeente ondanks toezeggingen hierover, verzuimd had geld te reserveren om de bouw van Elkrijk in Landhof mogelijk te maken.

Bijna een vol jaar heeft Vereniging Elkrijk Landhof vervolgens met haar adviseurs diverse wegen bewandeld om met de gemeente Eindhoven een oplossing te vinden. Daarbij heeft Elkrijk tot het laatst de hoop en verwachting gehouden dat we er samen uit zouden komen. Dat is helaas niet gelukt.

Op dit moment zijn de leden van de vereniging bezig met het afsluiten van project Landhof. Daarnaast zijn de leden zich aan het oriënteren op alternatieven om woon-/werkwijk Elkrijk alsnog elders te realiseren. Een eerste verkenning heeft al mogelijkheden aan het licht gebracht die we nader gaan onderzoeken.