Participatiewet

Doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en bijstand te verlenen aan mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als het gaat om arbeidsinschakeling, vragen vooral loonkostensubsidies en de invulling van beschut werk de komende jaren veel aandacht. Hoe zorgen we ervoor dat ook mensen met een arbeidsbeperking de kans krijgen om mee te doen?

Lees meer: http://bit.ly/2H7hLYZ

 

Arbeidsparticipatie, wat u kunt leren van de bakker van Ben & Jerry’s?

Het Amerikaanse bedrijf Greyston Bakery bakt al sinds 1982 brownies (o.a. voor Ben & Jerry’s). Dat is niet zo bijzonder, zult u zeggen.

Maar wat wel bijzonder is, is dat hun personeel bestaat uit voormalige dealers, daklozen en prostituees. Iedereen die bij hen wil werken is welkom. De werkzoekende schrijft zijn naam, telefoonnummer en mailadres op een lijst en als er een vacature vrij komt dan wordt de bovenste van de lijst aangenomen.

Lees meer: https://www.sociaalweb.nl/blogs/arbeidsparticipatie-wat-u-kunt-leren-van-de-bakker-van-ben-jerry-s

Politieke partijen: kom voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen met een plan om de burger zelf z’n eigen hulpverlener te laten kiezen!

In de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet staat dat gemeentebesturen een plan moeten maken om burgers hun eigen hulpverlener te kunnen laten kiezen. Wat stelt zelfredzaamheid immers voor zonder keuzevrijheid? In beide wetten staat ook dat gemeenten moeten zorgdragen voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

Lees meer: https://www.sociaalweb.nl/blogs/politieke-partijen-kom-voor-de-a-s-gemeenteraadsverkiezingen-met-een-plan-om-de-burger-zelf-z-n-eigen-hulpverlener-te-laten-kiez

Digitaal contact tussen mantelzorgers en thuiszorgprofessionals: een hulpmiddel onder voorwaarden

In de aanloop naar de hervorming van de langdurige zorg sprak staatssecretaris van Rijn vertrouwen uit in de zorgkracht van mantelzorgers en in de mogelijkheden van zorgprofessionals om hen daarbij te ondersteunen. Het streven was om mantelzorgers te verlichten, te versterken en meer te verbinden met de professionele zorg (VWS 2013). In een onderzoek in 2014 zagen we dat de samenwerking tussen zorgverleners van kwetsbare thuiswonende ouderen sterk afhangt van de samenstelling van het zorgnetwerk.

Lees meer: https://www.sociaalweb.nl/blogs/digitaal-contact-tussen-mantelzorgers-en-thuiszorgprofessionals-een-hulpmiddel-onder-voorwaarden

Geluksbeleid: een eerste aanzet

Nu bijna 60% van de overheidsuitgaven aan zorg en welzijn wordt besteed en de participatiemaatschappij centraler komt te staan, verschuift ook de balans tussen welvaart en welzijn. Geld alleen maakt niet gelukkig. ‘Hoe kunnen we samen gelukkig zijn, te beginnen in onze eigen straat, onze stad of dorp en uiteindelijk als gezamenlijk Europa?’ En welke rol kunnen de sociaal werker en de beleidsmedewerker daarin spelen?

Lees meer: https://www.sociaalweb.nl/blogs/geluksbeleid-een-eerste-aanzet

 

8 apps en websites voor de mantelzorger

‘Zonder mantelzorg kunnen we de zorg niet overeind houden’.(1) Met die woorden onderstreepte staatssecretaris Van Rijn vorig jaar tijdens het Invoormantelzorg-congres het belang van mantelzorg. Maar mantelzorg kan zwaar zijn en vergt veel tijd en energie. Als mantelzorger wil je graag op de hoogte zijn van vragen als ‘wie doet wat wanneer?’ Hoe blijf je op de hoogte? De laatste jaren zijn er gelukkig veel apps en websites ontwikkeld die de mantelzorger daarbij ondersteunen. Wij selecteerden 8 apps en websites die helpen bij het ontlasten van de mantelzorger.

Lees meer: https://www.sociaalweb.nl/blogs/8-apps-en-websites-voor-de-mantelzorger

 

Vervoer in de Participatiewet, hoe zit dat juridisch?

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en kunnen in dit kader een vervoervoorziening treffen.

Lees meer: https://www.sociaalweb.nl/blogs/vervoer-in-de-participatiewet-hoe-zit-dat-juridisch