Participatiewet

Doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en bijstand te verlenen aan mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als het gaat om arbeidsinschakeling, vragen vooral loonkostensubsidies en de invulling van beschut werk de komende jaren veel aandacht. Hoe zorgen we ervoor dat ook mensen met een arbeidsbeperking de kans krijgen om mee te doen?

Lees meer: http://bit.ly/2H7hLYZ

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *