Digitaal contact tussen mantelzorgers en thuiszorgprofessionals: een hulpmiddel onder voorwaarden

In de aanloop naar de hervorming van de langdurige zorg sprak staatssecretaris van Rijn vertrouwen uit in de zorgkracht van mantelzorgers en in de mogelijkheden van zorgprofessionals om hen daarbij te ondersteunen. Het streven was om mantelzorgers te verlichten, te versterken en meer te verbinden met de professionele zorg (VWS 2013). In een onderzoek in 2014 zagen we dat de samenwerking tussen zorgverleners van kwetsbare thuiswonende ouderen sterk afhangt van de samenstelling van het zorgnetwerk.

Lees meer: https://www.sociaalweb.nl/blogs/digitaal-contact-tussen-mantelzorgers-en-thuiszorgprofessionals-een-hulpmiddel-onder-voorwaarden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *