‘Het bestaansrecht van het pgb mag niet door fraude ter discussie komen.’

Dat het persoonsgebonden budget (pgb) in zijn huidige vorm fraudegevoelig is, zien we regelmatig terug in het nieuws. D66 kamerlid Vera Bergkamp heeft samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en belangenorganisatie Per Saldo een plan opgesteld om dit te bestrijden. ‘Juist omdat het pgb zo’n mooi middel is, moeten we alles op alles zetten om het begrijpelijker te maken én om fraude beter aan te pakken.’

Lees hier verder.

Column: Inclusief wonen in de wijk gaat niet vanzelf

…. Er zijn veel mensen met een bijzonder klein sociaal netwerk. Sommigen hebben door het bereiken van een hoge leeftijd al veel familieleden en bekenden verloren. Anderen vertonen teruggetrokken of moeilijk gedrag vanwege psychische of mentale beperkingen, of weten als nieuwkomer nog niet goed aan te sluiten op onze taal en cultuur. Onze samenleving is, na 50 jaar verzorgingsstaat met veel separate voorzieningen, nauwelijks meer gewend om daar genuanceerd en adequaat mee om te gaan. …..

Lees hier verder

 

De vraag is niet of ze er komen, maar hoe dat eruit gaat zien …

Robotica in zorg en welzijn.

Vanuit een historisch perspectief heeft de mens altijd al hulp gehad van techniek om het alledaagse leven te ondersteunen. Toen meer dan 100 jaar geleden de eerste stofzuigers werden ontwikkeld, bleven ze na ontwikkeling nog maandenlang bewaard omdat mensen er nog niet erg warm voor liepen. Pas toen verkopers met stofzuigers langs de deuren gingen, werden stofzuigers breed geaccepteerd in huishouden en zijn sindsdien nooit meer weggeweest uit onze huishoudens. Ook nu zijn robotsystemen nog steeds niet uitgebreid verspreid in Nederlandse huishouden en zijn ze vooral nog te vinden in onderzoeksinstellingen, …

Lees hier verder:

Nieuwe technologieën in het sociaal domein: van idee tot praktische toepassing

De opmars van technologieën zoals blockchain, eHealth en robotica is volop gaande. Hoe kan het sociaal domein slimmer gebruik maken van deze technologieën? Wat kunnen deze technologische innovaties betekenen bij de zorg en ondersteuning voor mensen in kwetsbare situaties? Tijdens deze dag zoomen we in op trends en ontwikkelingen en kijken we wat de impact van technologische innovaties is op belangrijke speerpunten in het sociaal domein, zoals het bestrijden van eenzaamheid, het vergroten van zelfredzaamheid, preventie en langer zelfstandig thuis wonen.

Lees meer: http://bit.ly/2HaYYMV

 

Mantelzorgers lijden onder stress

Bijna elke week ging de telefoon van Lisa de Boer met de mededeling dat haar man met de ambulance onderweg was naar het ziekenhuis. Vaak kon de oorzaak niet gevonden worden en na een aantal dagen in het ziekenhuis mocht hij weer naar huis. Lisa neemt de verzorging op zich en zonder dat ze het in de gaten heeft verandert ze in een mantelzorger. Tot het haar teveel wordt.

Lees meer: https://bit.ly/2J4yI7v

Participatiewet

Doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en bijstand te verlenen aan mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als het gaat om arbeidsinschakeling, vragen vooral loonkostensubsidies en de invulling van beschut werk de komende jaren veel aandacht. Hoe zorgen we ervoor dat ook mensen met een arbeidsbeperking de kans krijgen om mee te doen?

Lees meer: http://bit.ly/2H7hLYZ

 

Arbeidsparticipatie, wat u kunt leren van de bakker van Ben & Jerry’s?

Het Amerikaanse bedrijf Greyston Bakery bakt al sinds 1982 brownies (o.a. voor Ben & Jerry’s). Dat is niet zo bijzonder, zult u zeggen.

Maar wat wel bijzonder is, is dat hun personeel bestaat uit voormalige dealers, daklozen en prostituees. Iedereen die bij hen wil werken is welkom. De werkzoekende schrijft zijn naam, telefoonnummer en mailadres op een lijst en als er een vacature vrij komt dan wordt de bovenste van de lijst aangenomen.

Lees meer: https://www.sociaalweb.nl/blogs/arbeidsparticipatie-wat-u-kunt-leren-van-de-bakker-van-ben-jerry-s

Politieke partijen: kom voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen met een plan om de burger zelf z’n eigen hulpverlener te laten kiezen!

In de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet staat dat gemeentebesturen een plan moeten maken om burgers hun eigen hulpverlener te kunnen laten kiezen. Wat stelt zelfredzaamheid immers voor zonder keuzevrijheid? In beide wetten staat ook dat gemeenten moeten zorgdragen voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

Lees meer: https://www.sociaalweb.nl/blogs/politieke-partijen-kom-voor-de-a-s-gemeenteraadsverkiezingen-met-een-plan-om-de-burger-zelf-z-n-eigen-hulpverlener-te-laten-kiez